Vertrouwenspersoon

Uit Somtelpedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De directie van SOMT vindt het van het grootste belang dat studenten en medewerkers worden beschermd tegen ongewenst gedrag. Mocht je met dit soort gedrag worden geconfronteerd, dan kun je een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zal naar je luisteren, je adviseren en je ondersteunen om je problemen naar een oplossing te brengen.

Studenten en medewerkers kunnen direct mailen naar info@cvp-plus.nl of bellen naar tel:070-2600032.


Ongewenst gedrag, wat wordt daarmee bedoeld?

In een professionele en volwassen onderwijsorganisatie mag je verwachten dat docenten, studenten, staf en management op een integere en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Seksuele) intimidatie, maar ook pesten, agressie, discriminatie of stalking, zijn voorbeelden van ongewenst gedrag. Een bepaalde manier van bejegenen kan ook als ongewenst worden ervaren. Ook kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je ongelijk behandeld wordt of dat er sprake is van machtsmisbruik. SOMT wil ongewenst gedrag voorkomen, bespreekbaar maken en aanpakken.

Ongewenst gedrag onderling of tussen student-docent/leidinggevende-medewerker, maakt dat verschil?

Ja. De ervaring leert dat als er sprake is van een afhankelijkheidsverhouding, studenten het veel lastiger vinden om het hinderlijke gedrag bespreekbaar te maken. Tussen collega’s kan er ook een machtsverschil bestaan. Als een leidinggevende en zijn medewerker in een problematische werkrelatie terecht komen, is het voor de medewerker meestal moeilijker om het aan te kaarten. In dit soort situaties kan de vertrouwenspersoon je adviseren hoe je deze extra drempel kunt nemen.

Wat kun je zelf doen?

De ervaring leert dat het ongewenste gedrag meestal niet vanzelf stopt, maar zelfs erger kan worden als je het geen halt toeroept. Je kunt degene waar je last van hebt laten weten dat je van dit soort gedrag niet bent gediend. Belangrijke tip daarbij is dat je het niet op de persoon moet spelen, maar een ‘ik-boodschap’ geeft: waar heb je last van en wat zou je graag anders willen. Soms is de ander zich totaal niet bewust van zijn gedrag. Door het te bespreken kan het al stoppen. Natuurlijk kun je steun zoeken bij mensen die je vertrouwt. Vanuit SOMT is de vertrouwenspersoon beschikbaar om je te helpen. Zij luistert en adviseert hoe je de situatie het beste kunt aanpakken.


Wat kun je van de vertrouwenspersoon verwachten?

De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk. Iedereen die zich bij haar meldt kan er van uit gaan dat vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. Zij is er om jou te ondersteunen, door te luisteren, te adviseren, en eventueel ook te bemiddelen of te mediëren. De vertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van de melder. Zij doet niets zonder de nadrukkelijke toestemming van de melder. Samen met jou worden de verschillende mogelijkheden verkend, die jou kunnen helpen om het ongewenste gedrag te stoppen. Zo kan zij je voorbereiden op te voeren gesprekken; zij kan je begeleiden bij te voeren gesprekken, zij kan ook mediëren tussen verschillende partijen. De keuze welke weg wordt bewandeld, ligt altijd bij de melder zelf.

Waar kun je als beklaagde terecht?

Stel dat iemand zich bij de vertrouwenspersoon meldt om zich te beklagen over jouw gedrag. Het kan zijn dat je in die situatie zelf ook behoefte hebt aan de ondersteuning van een vertrouwenspersoon. Waar kun je dan terecht? Meld je in eerste instantie bij onze vaste vertrouwenspersoon. Zij kan jou als beklaagde partij niet zelf ondersteunen, maar zij kan je wel in contact brengen met een andere externe vertrouwenspersoon. De leiding van de organisatie zal geïnformeerd worden over de inzet van een andere vertrouwenspersoon, maar jouw naam en functie zullen daarbij niet vermeld worden.

Belangrijk

De externe vertrouwenspersoon kent onze organisatie, zij weet de kanalen en kent belangrijke sleutelfiguren, maar zij handelt neutraal en onafhankelijk. Zij hoeft geen verantwoording aan de directie af te leggen over wie zich tot haar wendt, of over de te nemen interventies.

Contact

Mocht je een gesprek met de vertrouwenspersoon willen, dan kun je een e-mail sturen naar info@cvp-plus.nl. E-mails naar dit adres worden buiten het SOMT netwerk om geleid, zodat anonimiteit gewaarborgd is. De vertrouwenspersoon zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee dagen, contact met je opnemen. Afspraken zullen in de regel op een donderdagmiddag of vrijdag plaatsvinden.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de vertrouwenspersoon, download dan de folder over de vertrouwenspersoon

Kennismaking met CVP-plus

Stop ongewenst gedrag

Website: [1]